יום שלישי, 28 באפריל 2015

ביג וכל שאר המידות. ביגוד לגברביגוד מידתי, ביגוד לגבר
ביגוד לגבר מגיע בכל המידות. אולי יותר מדויק יהיה לומר שאותו ביגוד לגבר ראוי שיבוא בכל המידות. בעוד שגברים מגיעים בכל המידות, לא תמיד יהיה בנמצא ביגוד לגבר שמתאים למידותיהם, והרי יש גברים גבוהים במיוחד, גברים נמוכים, גברים שמנים, רזים ושאר מידות גבריות יותר או פחות שלא תמיד אותו ביגוד לגבר מותאם עבורם. כל זה עוד לפני שדיברנו על המידות שלא תמיד מתאימות לגברים שרוצים בגדים מחוץ לקטגורית ביגוד לגבר, או על נשים שדווקא יחפשו את הבגדים בתוך הקטגוריה הזאת, וגם הן באות בכל המידות.

ביגוד לגבר מעבר למידה הראויה
נשאלת אם כך השאלה האפנתית שתוהה מה הן למעשה מידות הביגוד האופייניות והראויות כאשר מדובר על ביגוד לגבר, ומה הן למעשה מידות הגבר האופייניות והראויות כאשר מדובר בביגוד זה, בעיקר כיום כאשר כבר ברור למדיי שנורמות מידות ומידתיות אינן מוחלות כבר רק על מידות, היקפים ודרישות חברתיות של נשים,  דרישות חברתיות שכבר חורגות מכל מידה הוגנת וראויה בפני עצמה. 

יום ראשון, 26 באפריל 2015

כשהכתרת היא בגדים לגבריםבגדים לגברים זו רק כתרת המשנה
הכתרת שלנו היא בגדים לגברים, אבל היום כבר רוב הגברים יודעים, וכך גם רוב הנשים, המעצבים, והרשתות הנחשבות, כולן וכולם כבר מערערים מבחירה את החלוקה המגדרית הבינארית שבין בגדים לגברים לבגדים לנשים. עוד לא לגמרי ברור אם היות הבגדים לגברים מעורבבים עם הבגדים לנשים, מציין שינוי חברתי פוליטי, או אמצעי שיווקי. אך כאשר אפילו בית הכלבו האנגלי סלפרידג'ס פותח מחלקה שמצהירה על עצמה כא-מגדרית, כבר דיי ברור שהחלוקה המסורתית בין בגדים לגברים לבין בגדים לנשים, היא כאן בקיומה רק כזמנית.

ניסוי אפנתי בבגדים לגברים
תצוגות האפנה כיום מערבבות בין בגדים לגברים לבין בגדים לנשים ומערבבות בכלל בין החלוקה הזאת. האפנה העכשווית מציגה בגדים לכל המגדרים. תוכלו לראות הלבשה שמוצגת בחלונות ראווה בעזרת בובות ראווה א-מגדריות, או רב-מגדריות, שלובשות בגדים לגברים, בגדים לנשים ובגדים שאינם נופלים לחלוקה הלא אפנתית הזאת. כאן נבדק הקשר שבין מגדר למסחר, בין נורמות ושבירתן לבין שיווק ורווחים, ומהניסוי הזה כולם וכולן יכולים ויכולות להרוויח, או לפחות להתלבש טוב.